منوی اصلی
icon_home.gif صفحه اصلی
icon_members.gif موضوعات خبری سایتShow/Hide content
navbits_finallink_rtl.gif خبري های شهری
navbits_finallink_rtl.gif خبرهای تصویری
navbits_finallink_rtl.gif خبرهای ورزشي
navbits_finallink_rtl.gif خبرهای اقتصادي
navbits_finallink_rtl.gif خبرهای فرهنگي
navbits_finallink_rtl.gif خبرهای علمي
navbits_finallink_rtl.gif خبرهای زيست
navbits_finallink_rtl.gif شهیدان شهر جیرفت
navbits_finallink_rtl.gif تيتر خبرهاي سايت
navbits_start.gif شهردار و كارمندانShow/Hide content
navbits_finallink_rtl.gif مشخصات شهردار
navbits_finallink_rtl.gif مشخصات کارمندان
navbits_start.gif شهرداری و معاونتهاShow/Hide content
navbits_finallink_rtl.gif معاونت مالی و اداری
navbits_finallink_rtl.gif معاونت شهرسازی و معماری
navbits_finallink_rtl.gif معاونت خدمات شهری
navbits_finallink_rtl.gif معاونت فنی و عمرانی
navbits_start.gif  شوراي اسلامی شهرShow/Hide content
navbits_finallink_rtl.gif اعضای شورای اسلامی
navbits_start.gif فعالیتهای شهرداریShow/Hide content
navbits_finallink_rtl.gif پروژه های انجام شده
navbits_finallink_rtl.gif پروژه های در حال انجام
navbits_finallink_rtl.gif عملکرد واحد تاکسیرانی
navbits_start.gif قوانین شهرداری هاShow/Hide content
navbits_finallink_rtl.gif امور مالی
navbits_finallink_rtl.gif قانون درامدها
navbits_finallink_rtl.gif قانون هزینه ها
navbits_finallink_rtl.gif قانون حسابداری
navbits_finallink_rtl.gif قوانین اموال
navbits_finallink_rtl.gif مناقصه،مزایده،پیمان
navbits_finallink_rtl.gif امور معاملات
navbits_finallink_rtl.gif قوانین نوسازی و عمران شهری
navbits_finallink_rtl.gif ضوابط معماری وشهرسازی شهرجیرفت

navbits_start.gif درباره جيرفتShow/Hide content
petitrond.gif تمدن جيرفت
navbits_finallink_rtl.gif آثار تاريخي و صنايع دستي
navbits_finallink_rtl.gif اماكن ديدني
navbits_finallink_rtl.gif موقعيت جيرفت
navbits_finallink_rtl.gif محصولات مهم كشاورزی

ضوابط و مقررات طرح تفضیلی شهر جیرفت پاییز 98

عضويت سريع
شناسه :
نام اصلي:
ايميل:
تايپ مجدد:
رمز عبور:
تايپ مجدد:
 

جستجو در سایتیک عکس یک هدیه

قابل توجه هموطنان گرامی

روایط عمومی شهرداری جیرفت در نظر دارد  نسبت به جمع آوری عکس شهرداران جیرفت از بدو تاسیس تاکنون اقدام نماید ، در  صورت  تمایل به همکاری اینجا را کلیک کنید


ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر جیرفت 1398

ضوابط و مقررات طرح تفضیلی شهر جیرفت پاییز 98

 

سطح اشغال کاربری های مختلف شهری

حداکثر سطح  اشغال ساختمان در کاربری آموزشی با احتساب اشغال موجود معادل 40درصد مساحت کل زمین می باشد .

حداکثر سطح اشغال مجاز ساختمانی برای مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی 30درصد است .

حداکثر سطح اشغال خوابگاه دانشجویی 50درصد و در سه طبقه می باشد .

حداکثر سطح اشغال مجاز ساختمانی برای احداث واحدهای فرهنگی (به استثناء سینما و تئاتر )برابر 40درصد می باشد .در رابطه با سینما و تئاتر حداکثر سطح اشغال مجاز ساختمانی 80درصد می باشد .

حداکثر سطح اشغال مجاز ساختمانی برای ساختمانهای مذهبی در مقیاس محله و شهر 60درصد است .

حداکثر سطح اشغال مجاز ساختمانی  مراکز اداری شهری و ناحیه ای برابر 80درصد می باشد .

حداکثر سطح اشغال ساختمانی مراکز ورزشی سر پوشیده 50درصد سطح زمین است و محل استقرار آنها می بایستی در کنار شبکه های اصلی محله و ناحیه باشد .

حداکثر سطح اشغال مجاز بنا برای زمینهای ورزشی در مناطق پر جمعیت (با حداقل تفکیک 1500متر مربع ) 70درصد می باشد .

حداکثر سطح اشغال مجاز بنا برای زمینهای ورزشی و استخرهای شنای روباز 10درصد است .

حداکثر سطح اشغال مجموعه های ورزشی 70درصد می باشد .

سطح ساختمانهای مجاز احداثی در پارک ها 15درصد است .

حداکثر سطح اشغال توده های ساختمانی و پارکینگ عمومی 50درصد می باشد .

حداکثر سطح اشغال مجاز توده های ساختمانی جهت احداث پایانه حمل ونقل 25درصد است .

حداکثر سطح اشغال مجاز ساختمانی در عملکرد انبار 50درصد است .

در کاربری حمل ونقل و انبار سطح اشغال باید حداقل 6متر از حدود ملک فاصله داشته باشد .

حداکثر سطح اشغال  مجاز ساختمانی مراکز جهانگردی و پذیرایی (به غیر از هتل ) برابر 50درصد می باشد .

در کاربریهای صنعتی مبنای محاسبه سطح اشغال 40درصد مساحت زمین پس از رعایت برهای اصلاحی خواهد بود .

 

 

 

 

تراکم و سطح اشغال ساختمانی غیر مسکونی

ضوابط عمومی

کاربری های غیر مسکونی با تنوع خاصی که دارند می بایست فرهنگ معماری شهر جیرفت را رعایت نمایند .

بر این اساس این بخش جهت فرم دهی  و نظم بخشی به کالبد بلوک های ساختمانی تدوین شده است .

تراکم ساختمانی غیر مسکونی

تراکم ساختمانی در عملکرد های تجاری اداری حداکثر 180درصد و در سایر عملکردهای خدماتی با در نظر گرفتن اهداف کمی بخش های مختلف و معیارهی اعلام شده توسط سازمانهای مسئول تعیین می گردد .ولی بهر حال این رقم از 150درصد بیشتر نخواهد بود .

در موراد استثنائی (مانند پارکینگ های طبقاتی و مانندآنها )که پیش بینی تراکم بیشتر ضروری باشد بایستی بطور موردی در کمیسیون ماده 5مطرح و اتخاذ تصمیم بعمل آید .

حداکث تراکم ساختمانی در کاربری آموزشی عمومی معدل 100درصد مساحت زمین با احتساب زیر بنای موجود می باشد و سطح زیرزمین و پارکینگ جزوتراکم ساختمانی محسوب نمی گردد.

حداکثرتراکم مجاز ساختمانی مراکز آموزش عالی وتحقیقاتی 90درصداست.

حداکثرتراکم مجاز ساختمانی خوابگاه دانشجویی 150درصدمی باشدو سرانه زمین آن 50مترمربع است.

حداکثرتراکم ساختمانی برای احراث واحدهای فرهنگی (به استثناء سینما و تئاتر)برحسب شرایط120درصد می باشد.

حداکثرتراکم مجاز ساختمانی برای ساختمانهای مذهبی در مقیاس محله و ناحیه 120درصد می باشد.

حداکثرتراکم مجاز ساختمانی برای ساختمانهای مذهبی در مقیاس محله و ناحیه 120درصدمی باشد.

حداکثر تراکم مجاز ساختمانی برای ساختمانهای مذهبی در مقیاس شهری 100درصدمی باشد.

حداکثرتراکم مجازساختمانی درساختمانی اداری شهری و ناحیه ای برابر160درصدمی باشد.

حداکثرتراکم ساختمانی در کل طبقات مراکز ئرزشی سرپوشیده 100درصدسطح کل زمین است.

حداکثرتراکم ساختمانی در اراضی باغی به تفکیک مساحت باغ (1500متربه بالا): 10% و (500-1500مترمربع): 15% می باشد.

حداکثرتراکم ساختمانی دراراضی مزروعی طبق بند5ضوابط ساخت و ساز در اراضی زراعی و مزروعی می باشد.

حداکثرتراکم مجاز ساختمانی رختکن و انبار در زمینهای ورزشی روباز 10درصد است.

حداکثر15درصداز سطح کل زمینهای پارک و فضای سبز تجهیزشده را می توان به فضاهای سرپوشیده به منظوراستفاد ه های مرتبط و فرهنگی اختصاص داد.این مستحدثات غیر قابل تفکیک بوده و صرفا" در خدمت پارک می باشند.حداکثرتراکم مجاز ساختمانی در مقیاس شهری 40درصد می باشد ودر سایر مقیاس ها 30درصد است.

حداکثرتراکم مجاز ساختمانی پارکینگ عمومی 300درصد می باشد.

حداکثرتراکم مجازساختمانی در عملکردانبار50درصدمی باشد.حداکثرارتفاع مجاز ساختمان انبارها،دوطبقه ارتفاعی می باشد.

احداث ساختمانهای مربوط به تاسیسات و تجهیزات شهری فاقدمحدودیت بوده و از ضوابط خاص و دستورالعملهای فنی تبعیت می نماید.امااز جنبه سیما و منظرشهری و هماهنگی با بافت ،باید به تاییدشهرداری برسد.احداث کشتارگاه ،محل دفن زباله،تصفیه خانه فاضلاب در محدوده قانونی شهرمجازنمی باشد.تراکم این ساختمان ها تابع ضوابط و مقررات سازمان مربوطه است.

حداکثرتراکم ساختمانی مراکزدرمانی به ترتیب برای محله 50درصد،ناحیه 100درصدو شهر 120درصد می باشد.حداکثر تراکم مجاز ساختمانی بیمارستان عمومی و زایشگاه ،بیمارستان تخصصی و مراکز پزشکی توسط وزرات بهداشت و درمان تعیین می شود.

حداکثرتراکم ساختمانی فضاهای بهداشتی 100درصد می باشد.

رعایت ضوابط و مقررات وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری در احداث تمامی ساختمانهای جهانگردی و پذیرایی الزامی است.رعایت ضوابط اداره بهداشت در احداث عملکردهای پذیرایی ضروری است.حداکثرتراکم مجاز ساختمانی مراکز جهانگردی و پذیرایی(به غیراز هتل)برابر100درصد می باشد.تراکم ساختمانی هتل ها توسط کمیسیون ماده 5می شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پارکینگ

حداقل تعدادپارکینگ های مورد نیاز سایر ساختمان ها از روی جدول محاسبه و معین میشودبدیهی است که این جدول بطورکلی،تعیین کننده پارکینگ های مورد نیاز فعالیت های ذکر شده می باشند که بر حسب مورد یا شهرداری با احداث پارکینگ های عمومی موظف به تامین آنهاست (در اینصورت معادل هزینه آنرا دریافت نماید) و یا احداث کنندگان بناها موظف به تامین آن ها در ملک خود می باشد و یا به تشخیص شهرداری ،با تلفیق هردو مذکور میتواند تامین گردند. بعلاوه چناچنه سازمانهای احداث کننده بنا و یا سازمان هایی که اجازه آن ها نیز برای احداث بنا لازم است،خود دارای مقررات پارکینگ باشند ،مقررات آن ها نیز باید در نظر گرفته شود.

در هرصورت باید تمام پارکینگهای مورد نیاز طبق شماره 21 توسط متقاضیان پروانه ساختمانی احداث گردد.

برای فضاهای پرمراجعه که نیاز به پارکینگ دوره ای می باشد .علاوه برپارکینگ ثابت (جهت کارکنان)پارکینگ های شناور نیز مطابق جدول فوق افزوده شود.

توضیح: در تمام محاسباتی که سطح زیر بنا یا سطح زمین ملاک سنجش است،سطوح تخصیص یافته به پارکینگ در زیرزمین یا در زیر پیلوت و یا در فضای آزاد نباید در محاسبات تراکم ساختمانی منظور شود.

تبصره : برای سایر موارد که در جدول فوق ذکرنشده است ،سهم پارکینگ با نظر کمیسیون ماده 5تعیین می شود.

مقررات مربوط به احداث پارکینگ

1-پارکینگ در تمامی قطعات مسکونی که دارای دسترسی سواره میباشد،اجباری بوده و به ازاءهر واحد مسکونی یک واحد پارکینگ باید تامین گردد.

2-ساختمانهایی که دارای یک واحد مسکونی می باشند و سطح خالص طبقات آنان از 60مترکمتر باشد،پارکینگ الزامی نیست.در این حالت شهرداری موظف است عوارض حذف پارکینگ را طبق ضوابط اخذ و صرفا" جهت احداث پارکینگ های عمومی هزینه نماید.

3-استفاده از سطح واقع در حریم خطوط فشارقوی جهت پارکینگ در مازاد باز به دلیل ایجاد مانع در امرایمنی و نیز تعمیر و سرویس به موقع خطوط ممنوع است.

4- تامین  پارکینگ در فضای بازیک واحد مسکونی ،برابر 25درصد فضای باز (مشروط به اینکه حداقل مساحت را تامین نماید) بلامانع است.

5-باتوجه به اهمیت حفظ فضای سبز موجود مامورین بازدید دایره ساختمان،درختان حاشیه معابر را نیز در گزارش خود قید نموده و مهندسین کنترل نقشه نیز در هنگام تصویب نقشه ساختمانی وضعیت درختان را مدنظر قراردهند تا ورود اتومبیل مستلزم قطع درختان حاشیه معابر نگردد.

6-اجرای شیب مثبت حداکثر 15درصدجهت رامپ پارکینگ با رعایت ضوابط نورگیری زیرزمین و سایرمقررات بلامانع است.

7-فضای لازم جهت یک واحد پارکینگ 5*3و دو واحد پارکینگ 5*5 و معادل 10متر مربع سطح نیز برای مانور هر وسیله نقلیه ضرروی است .کل فضای ناخالص برای هر واحد پارکینگ سرپوشیده 25 متر مربع است.

8-تعداد پارکینگ در تراکم کم ،یک واحد تا 180مترمربع زیربنای هر واحد مسکونی ( زیرزمین جزء زیر بنا محسوب نمی گردد)و بیش از 180متر مربع 2واحد می بایستی برای هر واحد مسکونی در نظر گرفته شود.

9-استفاده پارکینگ در مازاد 40درصد فضای آزاد بلامانع است.

10-در صورتی که فاصله محور ستون ها 5 متر و فاصله داخلی بین دو ستون حداقل 5/4متر باشد دو خودرو می توانند بین دو ستون قرارگیرند.افزایش تعداد خودرو،با افزایش فاصله محور ستون ها به ازای 5/2متر به ازای هر خودرو بلامانع است.

11- حداکثر شیب در شیب راه توقفگاه ها 15درصد است.حداکثر شیب یک متر ابتدا و یک متر انتهای آن باید مساوی یا کمتراز 10درصد باشد.

12-ایجاد پارکینگ هیدرولیکی در طراحی ساختمان هایی که محدودیت فضا را دارند توصیه می شود.این پارکینگ باید به رمپ های مناسب مجهز گردند.شیب رمپ ها جهت ورود به پارکینگ حداکثر حداکثر15%در نظر گرفته شود.

13-در توقفگاه های عمومی حداقل ارتفاع آزاد در ورودی و خروجی خودرو به میزان 1/2متر الزامی است.

14-درتوقفگاه های خصوصی ،در صورت وجود ورودی مجزای دیگری برای اشخاص ،پیش بینی ورودی و خروجی سواره به ارتفاع حداقل 8/1متر الزامی است و در غیر صورت تابع حداقل ارتفاع الزامی چارچوب در فضاها تابع ضوابط پارکینگ ها خواهد بود.

15-هنگامی که طبقات دیگر ساختمان به وسیله پله ها از توقفگاه خودرو قابل دسترس باشد،باید فضای توقفگاه به وسیله دیوارو یا در فضای واسط محصور از فضای پلکان جدا شود.

16-ایجاد رمپ و پله جهت ورودی واحد مسکونی و تجاری و سایر کاربری ها در معبر عمومی در خارج از محدوده پلاک مطلقا ممنوع می باشد.

17-درب پارکینگ اگر در واحدهای ویلایی به داخل ملک باز شود،عرض پارکینگ 3مترو عمق پارکینگ می تواند 6متر در نظر گرفته شود.

تبصره :پارکینگ در فضای باز شهری حداقل فضای توقف 5*5/2 به صورت خالص و فضای مانور در نظر گرفته شود

بازديد : 1351 بار نمايش يافته است .

کلمات کليدي : :
static ©