منوی اصلی
icon_home.gif صفحه اصلی
icon_members.gif موضوعات خبری سایتShow/Hide content
navbits_finallink_rtl.gif خبري های شهری
navbits_finallink_rtl.gif خبرهای تصویری
navbits_finallink_rtl.gif خبرهای ورزشي
navbits_finallink_rtl.gif خبرهای اقتصادي
navbits_finallink_rtl.gif خبرهای فرهنگي
navbits_finallink_rtl.gif خبرهای علمي
navbits_finallink_rtl.gif خبرهای زيست
navbits_finallink_rtl.gif شهیدان شهر جیرفت
navbits_finallink_rtl.gif تيتر خبرهاي سايت
navbits_start.gif شهردار و كارمندانShow/Hide content
navbits_finallink_rtl.gif مشخصات شهردار
navbits_finallink_rtl.gif مشخصات کارمندان
navbits_start.gif شهرداری و معاونتهاShow/Hide content
navbits_finallink_rtl.gif معاونت مالی و اداری
navbits_finallink_rtl.gif معاونت شهرسازی و معماری
navbits_finallink_rtl.gif معاونت خدمات شهری
navbits_finallink_rtl.gif معاونت فنی و عمرانی
navbits_start.gif  شوراي اسلامی شهرShow/Hide content
navbits_finallink_rtl.gif اعضای شورای اسلامی
navbits_start.gif فعالیتهای شهرداریShow/Hide content
navbits_finallink_rtl.gif پروژه های انجام شده
navbits_finallink_rtl.gif پروژه های در حال انجام
navbits_finallink_rtl.gif عملکرد واحد تاکسیرانی
navbits_start.gif قوانین شهرداری هاShow/Hide content
navbits_finallink_rtl.gif امور مالی
navbits_finallink_rtl.gif قانون درامدها
navbits_finallink_rtl.gif قانون هزینه ها
navbits_finallink_rtl.gif قانون حسابداری
navbits_finallink_rtl.gif قوانین اموال
navbits_finallink_rtl.gif مناقصه،مزایده،پیمان
navbits_finallink_rtl.gif امور معاملات
navbits_finallink_rtl.gif قوانین نوسازی و عمران شهری
navbits_finallink_rtl.gif ضوابط معماری وشهرسازی شهرجیرفت

navbits_start.gif درباره جيرفتShow/Hide content
petitrond.gif تمدن جيرفت
navbits_finallink_rtl.gif آثار تاريخي و صنايع دستي
navbits_finallink_rtl.gif اماكن ديدني
navbits_finallink_rtl.gif موقعيت جيرفت
navbits_finallink_rtl.gif محصولات مهم كشاورزی

ضوابط و مقررات طرح تفضیلی شهر جیرفت پاییز 98

عضويت سريع
شناسه :
نام اصلي:
ايميل:
تايپ مجدد:
رمز عبور:
تايپ مجدد:
 

جستجو در سایتیک عکس یک هدیه

قابل توجه هموطنان گرامی

روایط عمومی شهرداری جیرفت در نظر دارد  نسبت به جمع آوری عکس شهرداران جیرفت از بدو تاسیس تاکنون اقدام نماید ، در  صورت  تمایل به همکاری اینجا را کلیک کنید


امور معاملات
امور معاملات:
مصوب 12/4/1346

ماده 1:
معاملات شهرداريها از نظر ميزان مبلغ به سه نوع تقسيم مي شود:
نوع اول : معاملات جزئي که ميزان آن از پنجاه هزار ريال تجاوز نخواهد کرد.
نوع دوم : معاملات متوسط که ميزان آن بيشتر از پنجاه هزار ريال و کمتر از پانصد هزار ريال باشد.
نوع سوم : معاملات عمده که ميزان آن پانصد هزار ريال و بيشتر خواهد بود.

ماده 2:
در مورد معاملات جزئي متصدي خريد يا کسي که وظيفه مذکورکتبا از طرف شهردار به او ارجاع گرديده مکلف است بهاي جنس يا اجرت کار مورد معامله را به نحو ممکنه وبه مسئوليت خود بدست آورده با جلب موافقت کتبي مقامات زير اقدام نمايد:
الف- در شهرداريهائي که درآمد سالانه آنها تا 10 ميليون ريال است موافقت شهردار .
ب – در شهرداريهائي که در آمد سالانه آنها از 10 ميليون ريال تا 50 ميليون ريال است موافقت متصدي امور مالي .
ج – در شهرداريهائي که درآمد سالانه آنها از50 ميليون ريال بيشتر است موافقت رئيس کارپردازي .

تبصره 1:
ذکر نام و نام خانوادگي و امضاء وسمت متصدي خريد و همچنين آدرس و مشخصات کامل فروشنده جنس يا دهنده کار در ذيل سند ضروري است.

تبصره 2:
شهردار مي تواند بموجب ابلاغ کتبي انجام بعضي از انواع معاملات جزئي را که در اين ماده اختيار تصويب آنها به متصدي امور مالي يا رئيس کارپردازي داده شده است موکول به موافقت کتبي خود نمايد و يا اختيار رئيس کارپردازي را به متصدي امور مالي يا رئيس حسابداري شهرداري واگذار کند.

ماده 3:

تبصره :
در شهرداريهائي که درآمد سالانه آنها از 50 ميليون ريال بيشتر است در صورتي که شهرداري فاقد معاون باشد شهردار مي تواند رئيس کار پردازي يا يکي از اعضاي ديگر شهرداري را به عضويت کميسيون معاملات انتخاب ولي تصميمات کميسيون را موکول بتاييد خود نمايد.

ماده 4 :

الف – در صورتيکه ميزان معامله کمتر از دو تا پنجاه ميليون ريال باشد بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصويب انجمن شهر .

ب – در صورتيکه ميزان معامله از دو تا پنجاه ميليون ريال باشد بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت کشور.
ج – در صورتيکه ميزان معامله از پنجاه ميليون ريال بيشتر باشد بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت کشور و تصويب هيئت دولت.

تبصره 1 :
در مورد مناقصه محدود شهرداري از بين فهرست مقاطعه کاران واجد شرايط منتخبه توسط سازمان برنامه يا وزارت راه حداقل شش شرکت يا مؤسسه واجد شرايط را دعوت خواهد نمود .

تبصره 2 :
موارد استفاده از مناقصه محدود با تصويب انجمن شهر تعيين مي شود و طرز عمل بر طبق صوابديد انجمن شهر به ترتيبي خواهد بود که در آئين نامه مناقصه امور ساختماني وزارت راه مصوب اسفند ماه 1338 و يا آئين نامه مربوط در سازمان برنامه مقرر است .
در مواردي که در آئين نامه هاي فوق وزير و مديرعامل نوشته شده شهردار و در مواردي که هيئت عامل نوشته انجمن شهر جايگزين آن خواهد بود.

تبصره 3:
در مورد کالاي انحصاري دولت و کالاها يا خدمات منحصر بفرد انجام معامله با نمايندگي هاي رسمي و انحصاري فروش کالا پس از گواهي کميسيون معاملات مبني بر انحصاري بودن کالا يا خدمات با ترک مناقصه بلا مانع خواهد بود و در مورد کالاهاي انحصاري غير دولتي بهاي کالا با گواهي اداره کل نظارت بر قيمتها يا اطاق بازرگاني استان تعيين و پرداخت خواهد گردي


معاملات عمده بايد بطور کلي با تشريفات مناقصه يا مزايده عمومي و يا مناقصه محدود انجام شود اگر ترک مناقصه ضروري تشخيص گردد بطريق زير انجام خواهد شد :


در مورد معاملات متوسط متصدي خريد بايد حداقل از سه نفر فروشندگان کالا يا انجام دهندگان کار از هر يک جداگانه استعلام کتبي که مشعر بر تعيين و تصريح نوع و مشخصات کامل جنس يا موضوع کار مورد معامله و مقدار و شرايط معامله و مدت تحويل باشد اخذ و فروشنده کالا يا انجام دهنده کار بايد حداقل بهاء ممکنه را ضمن تعيين مدت و نشاني دقيق خود در برگ استعلام بهاء ذکر و با قيد تاريخ امضاء نموده و متصدي خريد صحت مندرجات آن را گواهي نمايد. انجام معامله پس از موافقت کميسيون معاملات مرکب از شهردار يا معاون شهرداري – متصدي امور مالي و يکنفر از رؤساي واحد ها يا اعضاء ارشد شهرداري بنا به تناسب کار و به انتخاب شهردار مجاز خواهد بود و تصميمات کميسيون باتفاق آراء و يا با اکثريت دو رأي موافق در صورتي مناط اعتبار خواهد بود که شهردار يا معاون او يکي از آن دو نفر باشد.بازديد : 11402 بار نمايش يافته است .

کلمات کليدي : :
static ©