خوش آمدید

اتمام‌نصب تابلوهای معابر خیابانهای بعثت ؛جانبازان ؛کشاورزی شمالی و جنوبی؛سمیه ؛عفاف و آزادگان

اغاز عملیات نصب تابلوهای بولوار هلیل با مدیریت مهندس حسین زاده شهردار ))پس از اتمام‌نصب تابلوهای معابر خیابانهای بعثت ؛جانبازان ؛کشاورزی شمالی و جنوبی؛سمیه ؛عفاف و آزادگان از صبح امروز کار نصب تابلوی معابر بولوار هلیل توسط  نیروهای شهرداری جیرفت در حال انجام می باشد.

  • 2226
  • 0
ادامه مطلب

عملیات نصب تابلوهای معابر سطح شهر

با تلاش و پیگیری مهندس حسین زاده شهردار در ادامه عملیات نصب تابلوهای معابر سطح شهر بعد از نصب تابلوهای خیابان بعثت ؛کشاورزی جنوبی و شمالی از صبح امروز کار نصب تابلوهای خیابان سمیه (جنب اداره برق شهرستان)توسط نیروهای شهرداری جیرفت درحال انجام میباشد

  • 2151
  • 0
ادامه مطلب