خوش آمدید

اولین دوربین نظارت تصویر شهر جیرفت نصب شد.

نعمت الله حسین زاده شهردار جیرفت با اشاره به طرح جامع پایش تصویر شهر جیرفت که به تایید کمیته فنی پایش تصویر استان رسیده اظهار کرد : در این راستا اولین دوربین نظارت تصویر شهری در شهر جیرفت نصب شد.
وی ادامه داد :در فاز اول اجرای این پروژه  30 دوربین نظارتی ،کنترل ترافیک و  ثبت تخلف  تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری نصب می شود.
وی با بیان اینکه برای اجرای فاز اول پروژه مبلغ 30 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است گفت : در فاز های بعدی کلیه تقاطع های شهر مجهز به سیستم پایش تصویر می شود تا علاوه بر افزایش امنیت سبب ارتقای فرهنگ ترافیکی شود.

  • 4721
  • 0
ادامه مطلب