خوش آمدید

وصیت نامه پاسدار شهید سید یحیی عابدی

ای خدا از تو می طلبم که به من صبر واستقامت عطا بفرما ، ای خدا از تو می خواهم که من را حتی به مدت یک چشم بهم زدن به خودم وامگذار ، ای خدا از تو می طلبم که به من یک قوتی عطا فرما که در جبهه های جنگ بتوانم با دشمنان اسلام مانند شیری که علی خدا باشد بجنگم ، ای خدا دراین دل شب که دارم این چنین صمیمانه واین چنین مظلومانه از تو می خواهم که همان طوری که الان هستم تا وقتی که به یاران ابا عبدالله می پیوندم من را همانطور که گمنام نگه داشته بودید گمنام بدار ، ای خدا تو را به محمد وآل محمد (ص) قسم می دهم که تا آن لحظه آخر که می توانم وتوان جنگیدن را دارم به من قدرت عطا کن که طوری با دشمنان دین محمد (ص) بجنگم که گویید شیرخدا علی ابن ابیطالب (ع) می جنگد ، ای خدا من بنده حقیرت را ببخش واز سرتقصیرم بگذر زیرا که من خیلی گنه کارم ای خدا اگر دستانم به شرق وغرب وپاهایم را به جنوب وسرم را به شمال ببرند از همان راه  دور فریاد می زنم جنگ جنگ تا پیروزی ، ای خدا اگر من با حسین تو بیعت کردم که بتوانم آن گردو غبار هایی که بر روی حرم مطهرت نشسته است با دستانم آنها را پاک کنم .

  • 7676
  • 0
ادامه مطلب