خوش آمدید

کارکنان شهرداری جیرفت به طبیعت اظهار ارادت کردند.

طبیعت، این سرمایه و امانت آیندگان را به قیمت جان حفاظت کنیم.

شهردار جیرفت در گفتگو با خبرنگار سایت خبری شهرداری جیرفت اظهار داشت : بیش از 120 نفر از پرسنل شهرداری به صورت افتخاری به همراه تمامی اعضای شورای اسلامی شهر جیرفت تحت عنوان ارادت به طبیعت بیش از 15 کیلومتر مربع مسیر منطقه گردشگری گلم های دخترکش منطقه دلفارد را تمیز و پاکسازی کردند که قریب 25 تن زباله توسط پرسنل سخت کوش شهرداری جمع آوری و امحاء گردید و نیروهای شهرداری آمادگی دارند این کار را به صورت مستمر و دوره ای (ماهیانه) در تمام مناطق گردشگری انجام دهند.

  • 11806
  • 0
ادامه مطلب