خوش آمدید

برگزاری همایش پیاده روی ویژه کاکنان شهرداری

بنا به گزارش روابط عمومی شهرداری جیرفت ، همایش پیاده روی ویژه سلامت پرسنل شهرداری امروز مورخ 92/08/25 ساعت 15/30  از جلوی ساختمان اداری برگزار  میگردد که شهرداری در راستای سلامت پرسنل از برنامه های ورزشی شامل کوهنوردی ، شنا ، پیاده روی ، کلاسهای ورزشی بصورت هفتگی در  دستور کار دارد.

 

 

 

 

 

 

  • 2966
  • 0
ادامه مطلب

هزینه 150میلیون تومانی برای احداث میدان دام جیرفت

شهردارجیرفت گفت:تاکنون برای احداث میدان دام درشهرجیرفت 150میلیون تومان هزینه شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس ازجیرفت امان ا... مختاری درجلسه شورای سلامت درجیرفت اظهارداشت:تاکنون برای احداث میدان دام درشهرجیرفت 150میلیون تومان هزینه ویک ونیم سال کارانجام شده است.

وی ادامه داد:درزمینه فاضلاب هایی که دربازارازبعضی مغازه ها واردکوچه ها می شوندتذکرات لازم داده شدوحتی به این مغازه های سطح شهرپیشنهاداحداث چاه به شکل رایگان داده شده که مورداستقبال قرارنگرفته است.

شهردارجیرفت با بیان اینکه بیشتراین موارد دربین آرایشگاه های زنانه دیده می شودتصریح کرد:درراستای جلوگیری از این اقدام بایداکیپی ازنهادهای ذیربط تشکیل شودوهریک وظیفه خوددربرخوردبااین موضوع راپیگیری  کند.

مختاری اذعان داشت:برای استقرار کامیون های حامل کود مکانی بامساحت دوهکتاردرنظرگرفته شده امابرای تامین آب وبرق آن نهادهای مرتبط همکاری نداشتند.

وی درپایان متذکرشد:برای ایجادبازارچه میوه وتره باردرورودی شهرجیرفت پارک میدان امام حسین (ع) می توان بخشی رابرای عرصه محصولات جیرفت راه اندازی کرد

  • 3134
  • 0
ادامه مطلب

دیداراعضای هیئت مدیره انجمن عکاسان جنوب کرمان بافرماندارجیرفت

بعدازظهرروزشنبه اعضای هیئت مدیره انجمن عکاسان جنوب کرمان باآقای امینی روش سرپرست فرمانداری جیرفت دیداروگفتگو کردند.

دراین دیدار ابتداعلیرضا فرخی رئیس انجمن عکاسان ضمن تسلیت ایام سوگواری اباعبدا...وتبریک به لحاظ حضورآقای امینی روش درمقام اجرایی شهرستان جیرفت گزارشی ازفعالیت های انجمن عکاسان رابه فرماندارجیرفت ارائه نمود.

درادامه امینی روش سرپرست فرمانداری جیرفت باتسلیت ایام سوگواری سروروسالارشهیدان ویاران باوفایش وضمن تشکرازحضورانجمن عکاسان گفت:هنریکی ازمقوله هایی است که نشاط شادابی رابه جامعه ترزیق می کندوشما هنرمندان بایددرجهت پیشبرداهداف نظام وانقلاب گامهای موثری بردارید.

سرپرست فرمانداری جیرفت گفت:بایدهمه سلایق درکنارهم وباگفتمان تازه ونوبرای جبران عقب ماندگی های شهرستان اقدام نمایند.

وی گفت:آمادگی داریم که ازنظرات و پیشنهادات همه هنرمندان وصاحبان فکرواندیشه برای رسیدن به جایگاه برترشهرستان استفاده کنم وامیدوارم که همه گروههابادرنظرگرفتن مصالح شهرستان دست دردست هم داده وکمک کنندکه به نتایج مطلوبی برسیم.

ابوالحسن پیرنیاهم دراین جلسه گفت:امیدآن داریم که فرمانداری برای برگزاری جشنواره های مختلف کشاورزی درشهرستان اقدام نمایدزیرا این امرباعث شناساندن پتانسیل های بخش کشاورزی منطقه خواهدشد.

  • 4587
  • 0
ادامه مطلب