خوش آمدید

رئیس شورای شهرگفت:

 هزینه های شهرداری جیرفت به سختی تامین می شود

کوچکعلی کمالی درارتباط بامشکلات ترمیم آسفالت ها اظهار داشت:قیریکی ازمشتقات نفت است که تولید آن مانند سایرفراورده های نفتی درانحصاردولت وشرکت ملی نفت است وقبلا"قیمت آن به گونه ای بودکه با نوعی یارانه پنهان باقیمت ارزان موجب تولید آسفالت ارزان قیمت می شد.وی افزود:این ارزان بودن قیمت قیرشرایط رابرای فعالیت های عمرانی شهرداری فراهم می کرداما بابالا رفتن قیمت فراورده های نفتی وبه تبع آن افزایش قیمت قیرتا یک هزاردرصدوقطع یارانه قیر،درآمدحاصله پایین آمد وهزینه هم بالاتررفت وتعادل درآمدها وهزینه ها به هم خورد.

کمالی تصریح کرد:نکته دیگراینکه خرید قیربرخلاف سایرخریدها قسطی وباوعده انجام نمی شود واین شرایط پرداخت نقدی تبدیل به یک معضل بزرگ برای شهرداری شده است که عمران ومرمت کوچه وخیابان ها رابامشکل مواجه کرده است.

وی خاطرنشان کرد:عامل دیگر دربروز مشکل عدم ترمیم آسفالت ها وهمچنین آسفالت نشدن کوچه وخیابان های جدید شرایط فعلی جامعه است که همه باآن آشنا هستیم وشهرداری نیز با این مشکلات اقتصادی روبرو است .

رئیس شورای اسلامی شهرجیرفت گفت:شهرداری درآمد پایداری ندارد،مردم عوارض سالانه نمی پردازند واقتصاد شهرداری هم به دلیل اقتصاد بد خانواده ها ورشکسته است که دراین وضعیت هزینه های جاری،خدماتی وعمرانی هم به سختی تامین می شود.

کمالی با بیان اینکه بودجه شهرداری را مردم تامین می کنند ابراز داشت:مردم درراستای رفع این مشکلات عوارض مستمرخود رابه تفکیک اموال ودارایی ها به موقع بپردازند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

  • 3070
  • 0
ادامه مطلب