تاریخ : يكشنبه، 3 شهريور ماه، 1392
موضوع : شهیدان شهر جیرفت

شهید هاشم بدوئی دلفاردی

نام شهید : هاشم بدوئی دلفاردی

نام پدر : عباس

تاریخ تولد : 1347

تاریخ شهادت : 1365/10/19 

 

 


منبع این مقاله : :شهرداری جیرفت
آدرس این مطلب : http://www.jiroft.ir/92//شهیدان/شهید-هاشم-بدوئی-دلفاردی/