تاریخ : يكشنبه، 8 ارديبهشت ماه، 1392
موضوع : خبرهای تصویری

گزارش تصویری سمینار بین المللی مباحث باستان شناسی جیرفتمنبع این مقاله : :شهرداری جیرفت
آدرس این مطلب : http://www.jiroft.ir/79//خبرهای تصویری/گزارش-تصویری-سمینار-بین-المللی-مباحث-باستان-شناسی-جیرفت/