تاریخ : چهارشنبه، 30 اسفند ماه، 1391
موضوع : خبرهای تصویری

نوروز با شهدا

تصاویری از حضور مردم ، زمان سال تحویل در گلزار شهدا


منبع این مقاله : :شهرداری جیرفت
آدرس این مطلب : http://www.jiroft.ir/73//خبرهای تصویری/نوروز-با-شهدا/