تاریخ : يكشنبه، 19 آبان ماه، 1398
موضوع : خبري های شهری

جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری

جلسه  ستاد مدیریت بحران شهرداری به ریاست مهندس حسین زاده شهردارجیرفت و با حضور مهندس پور علیاری معاون شهرسازی ،معاون خدمات شهری شهرداری و اعضای ستادمدیریت بحران در محل سالن کنفرانس شهرداری


منبع این مقاله : :شهرداری جیرفت
آدرس این مطلب : http://www.jiroft.ir/562//خبري های شهری/جلسه--ستاد-مدیریت-بحران-شهرداری/