تاریخ : پنجشنبه، 7 شهريور ماه، 1398
موضوع : خبري های شهری

ادامه عملیات نصب تابلوهای معابر سطح شهر

در ادامه عملیات نصب تابلوهای معابر سطح شهر از صبح امروز با پیگیری مهندس حسین زاده شهردار نصب تابلوهای معابر خیابان ۱۷شهریور (از چهارراه امور اب قدیم تا چهارراه دهخدا)توسط نیروهای شهرداری جیرفت در حال انجام می باشد.


منبع این مقاله : :شهرداری جیرفت
آدرس این مطلب : http://www.jiroft.ir/560//خبري های شهری/ادامه-عملیات-نصب-تابلوهای-معابر-سطح-شهر/