تاریخ : سه شنبه، 1 مرداد ماه، 1398
موضوع : خبري های شهری

اتمام تابلوهای معابر بولوار بعث

((ادامه عملیات نصب تابلوهای معابر سطح شهر جیرفت))با پیگیری مهندس حسین زاده شهردار با اتمام تابلوهای معابر بولوار بعث در روز قبل از صبح امروز تابلوهای معابر خیابان کشاورزی توسط نیروهای شهرداری جیرفت در دست اقدام می باشد.


منبع این مقاله : :شهرداری جیرفت
آدرس این مطلب : http://www.jiroft.ir/546//خبري های شهری/اتمام-تابلوهای-معابر-بولوار-بعث/