تاریخ : شنبه، 29 تير ماه، 1398
موضوع : خبري های شهری

ساخت 6چشمه سرویس بهداشتی درخیابان طالقانی

استفاده مناسب از فضای شهری، هنگامی برای عموم مردم رضایت بخش خواهد بود که دسترسی راحت به خدمات ابتدایی و بهداشتی در سطح شهر فراهم باشد. بنابراین طراحی، ساخت و تجهیز فضاهای عمومی به این امکانات، کیفیت بهداشت و زندگی شهری را بهبود می بخشد.
درهمین راستا با تلاش وپیگیری مهندس حسین زاده شهردار جیرفت ، ۶چشمه سرویس بهداشتی درخیابان طالقانی(یکطرفه) درحال ساخت می باشد.


منبع این مقاله : :شهرداری جیرفت
آدرس این مطلب : http://www.jiroft.ir/542//خبري های شهری/ساخت-6چشمه-سرویس-بهداشتی-درخیابان-طالقانی/