تاریخ : دوشنبه، 6 خرداد ماه، 1398
موضوع : خبرهای تصویری

نصب بنر به مناسبت شهادت حضرت علی( ع)

نصب بنر به مناسبت  شهادت حضرت علی( ع) توسطـ شهرداری و شورای اسلامی شهر جیرفت در سطح شهر


منبع این مقاله : :شهرداری جیرفت
آدرس این مطلب : http://www.jiroft.ir/509//خبري های شهری/نصب-بنر-به-مناسبت--شهادت-حضرت-علی(-ع)/