تاریخ : چهارشنبه، 13 ارديبهشت ماه، 1396
موضوع : مطالب فرهنگي

گرامی داشت روزکارگر

بمناسبت روزجهانی کارگرمراسم باشکوهی باحضورکارگران واحدهای مختلف شهرداری درتلارمادرتجلیل بعمل آمد. دراین مراسم که باحضوراعضای محترم شورای اسلامی شهروفرمانده محترم سپاه ناحیه جیرفت-فرمانده حوزه مقاومت کارگری-مسئولین اداره تعاون کارورفاه اجتماعی معاونین شهرداری برگزارگردیدادرابتدای مراسم آیاتی ازکلام الله مجیدتلاوت وپخش سرودمقدس جمهوری اسلامی وخوش آمدگویی معاون فرهنگی شهرداری وصحبتهای ریاست محترم شوراوتنی چندازاعضای محترم شوراواجرای برنامه های شادهنری وفرهنگی ودرپایان هم تقدیم لوح تقدروسپاس به کارکنان شهرداری وصرف شام همراه بود

 


منبع این مقاله : :شهرداری جیرفت
آدرس این مطلب : http://www.jiroft.ir/493//مطالب فرهنگي/گرامی-داشت-روزکارگر/