تاریخ : شنبه، 13 شهريور ماه، 1395
موضوع : خبري های شهری

آغاز بکار رادیو شهروند در محل پارک حضرت ولیعصر (ع)

به همت فرهنگی روابط عمومی و با مشارکت هنرمندان بومی در فضای آکنده از صمیمیت وهمدلی همراه با جشن میلاد آقا امام رضا علیه السلام رادیو شهروند فعالیت خودرا آغاز کرد.


منبع این مقاله : :شهرداری جیرفت
آدرس این مطلب : http://www.jiroft.ir/476//خبري های شهری/آغاز-بکار-رادیو-شهروند-در-محل-پارک-حضرت-ولیعصر-(ع)/