تاریخ : سه شنبه، 4 خرداد ماه، 1395
موضوع : مطالب فرهنگي

برگذاری شبی در محضر قرآن

شبی در محضر قرآن با حضور قاری بین المللی حاج احمد ابوالقاسمی و قاریان برجسته شهرستان جیرفت در محل مسجد حضرت ابوالفضل (ع) در استگاه کهنوج ( خیابان مالک اشتر )به همت شهرداری و شورای شهر سازمان تبلیغات و ناحیه مقاومت بسیج و سپاه جیرفت


منبع این مقاله : :شهرداری جیرفت
آدرس این مطلب : http://www.jiroft.ir/468//مطالب فرهنگي/برگذاری-شبی-در-محضر-قرآن/