تاریخ : دوشنبه، 23 فروردين ماه، 1395
موضوع : خبري های شهری,مطالب فرهنگي

گزارش تصویری تجلیل از مقام زن در شهرداری


منبع این مقاله : :شهرداری جیرفت
آدرس این مطلب : http://www.jiroft.ir/467//خبري های شهری/گزارش-تصویری-تجلیل-از-مقام-زن-در-شهرداری/