تاریخ : يكشنبه، 9 اسفند ماه، 1394
موضوع : خبري های شهری

شروع به کار کارخانه اسفالت شهرداری جیرفت

سیاه کردن معابر شهری آبرومندی شهر است . متاسفانه به دلیل اینکه شهرداری از مهر سال 89 تا کنون پروژه های سنگین و در خورشانی که متاسفانه نیاز مبرم بوده انجام داده است به این نتیجه رسیده است که نوبت به سیاه کردن معابر شده است . بر این اساس کارخانه اسفالت کیلومتر 32 جاده کهنوج را که افزون بر سی سال سن دارد ، فقط برای لکه گیری با تکیه بر دانش و بینش فنی پرسنل خود استارت نموده و انشالله در آینده نه چندان دوری در جاده دلفارد کیلومتر 12 ، کارخانه جدید کلید خواهد خورد.


منبع این مقاله : :شهرداری جیرفت
آدرس این مطلب : http://www.jiroft.ir/463//خبري های شهری/شروع-به-کار-کارخانه-اسفالت-شهرداری-جیرفت/