تاریخ : پنجشنبه، 5 آذر ماه، 1394
موضوع : خبري های شهری,مطالب فرهنگي,شهیدان شهر جیرفت,خبرهای تصویری

گزارش تصویری از برگزاری نمایشگاه یاد و خاطره شهیدان شهر جیرفت به مناسبت هفته بسیج


منبع این مقاله : :شهرداری جیرفت
آدرس این مطلب : http://www.jiroft.ir/461//خبري های شهری/گزارش-تصویری-از-برگزاری-نمایشگاه-یاد-و-خاطره-شهیدان-شهر-جیرفت-به-مناسبت-هفته-بسیج/