تاریخ : چهارشنبه، 6 آبان ماه، 1394
موضوع : شهیدان شهر جیرفت

وصیت نامه پاسدار شهید سید یحیی عابدی

ای خدا از تو می طلبم که به من صبر واستقامت عطا بفرما ، ای خدا از تو می خواهم که من را حتی به مدت یک چشم بهم زدن به خودم وامگذار ، ای خدا از تو می طلبم که به من یک قوتی عطا فرما که در جبهه های جنگ بتوانم با دشمنان اسلام مانند شیری که علی خدا باشد بجنگم ، ای خدا دراین دل شب که دارم این چنین صمیمانه واین چنین مظلومانه از تو می خواهم که همان طوری که الان هستم تا وقتی که به یاران ابا عبدالله می پیوندم من را همانطور که گمنام نگه داشته بودید گمنام بدار ، ای خدا تو را به محمد وآل محمد (ص) قسم می دهم که تا آن لحظه آخر که می توانم وتوان جنگیدن را دارم به من قدرت عطا کن که طوری با دشمنان دین محمد (ص) بجنگم که گویید شیرخدا علی ابن ابیطالب (ع) می جنگد ، ای خدا من بنده حقیرت را ببخش واز سرتقصیرم بگذر زیرا که من خیلی گنه کارم ای خدا اگر دستانم به شرق وغرب وپاهایم را به جنوب وسرم را به شمال ببرند از همان راه  دور فریاد می زنم جنگ جنگ تا پیروزی ، ای خدا اگر من با حسین تو بیعت کردم که بتوانم آن گردو غبار هایی که بر روی حرم مطهرت نشسته است با دستانم آنها را پاک کنم .ای خدا این انقلاب را با انقلاب مهدی (عج) به هم متصل بگردان ، ای خدا قلب امام زمان (عج) را از من حقیر خشنود بگردان، ای خدا هرچه سریعتر جنگ را با پرچم اسلام به پیروزی برسان ، ای خدا این دعاهای من حقیر که درخیمه انصارااله با تو راز ونیاز میکنم مستجاب بگردان ، ای خدا شب اول قبر برمن فشارقبر کمتر وآسان بگردان ، ایخدا تمامی مسلمانان که دربند شرق وغرب هستند همگی را آزاد وسرفراز بگردان ، ای خدا پرچم پرافتخار اسلام را در سراسر دنیا به احتزاز وسرافراز بگردان ، ای خدا تورا به پهلوی شکسته بنت رسول اکرم قسم می دهم تمامی شهدای اسلام با شهدای کربلا محشور بگردان ، ای خدا این دعاهای من حقیر که دراین شب از تو می طلبم به بزرگی خودت قبول بفرما ، ای خدا چشم صدام وچشم تمامی دشمنان اسلام چه از داخلی وچه از خارجی همگی را کوربگردان، ای خدا هرکس در هرکجا برای اسلام خدمت می کند صبر واجر جلیل عنایت بفرما .
منبع این مقاله : :شهرداری جیرفت
آدرس این مطلب : http://www.jiroft.ir/460//شهیدان/وصیت-نامه-پاسدار-شهید-سید-یحیی-عابدی/