تاریخ : دوشنبه، 8 ارديبهشت ماه، 1393
موضوع : خبري های شهری

همایش تجلیل از کارگران بسیجی پایگاه مقاومت شهدای شهرداری جیرفت

به مناسبت هفته بسیج کارگری همایشی با حضور فرمانده ناحیه مقاوت بسیج شهرستان وجمعی ازفرماندهان پایگاها ومسئولین ادارات وکارکنان شهرداری جیرفت درمحل نمازخانه شهرداری برگزارگردید . دراین مراسم سرهنگ توانایی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج باسخنانی نظام جمهوری اسلامی براحیای ارزش های الهی شکل گرفته است .اظهار داشت ازبدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون درراستای روند این حرکت الهی ممانعت ها وکارشکنی هایی ازسوی استکبارجهانی وایادی داخلی آن صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه آنان تلاش میکنند تاما به ارزش های الهی واحیای اسلام ناب برپایه قرآن کریم دست نیابیم ابراز داشت:نظام جمهوری اسلامی طی36سال پس ازپیروزی انقلاب اسلامی مسائل ومشکلات زیادی ازجمله ترورها،ناامنی ها،بداخلاقی های،جنگ تحمیلی،جنگ های اقتصادی،سیاسی وفرهنگی و.....راباموفقیت پشت سرگذاشته است.
فعالیت های شهرداری جیرفت قابل سپاس است وی تلاش های شهرداری جیرفت را قابل سپاس و قدردانی دانست وافزود قشرزحمتکش شهرداری خاضعانه وبدون چشمداشت به صورت شبانه روزی برای پیشرفت وآبادانی شهر تلاش میکنند.
پایگاه شهرداری دارای چهار حلقه صالحین است :
مهدی سالاری فرمانه پایگاه مقاومت بسیج شهدای شهرداری جیرفت نیزدراین آیین اظهارداشت:این پایگاه ازسال84 آغازبکار کرده وهمواره درتمام صحنه هاحضورفعال داشته است وی مجموع کل بسیجیان این پایگاه را400نفردانست وابراز داشت:اعضای فعال پایگاه مقاومت بسیج شهدای شهرداری جیرفت 105واعضای عادی آن 295 نفراست سالاری تصریح کرد:این پایگاه دارای چهارحلقه صالحین شهید معناصری،شهید دلیری،شهیدزحمتکشان،شهیدغلامحسین پور،با92نفرعضو است وی افزودچهارحلقه دیگرنیزدرحال شکل گیری است به زودی راه اندازی می شود.
این مراسم با حضور امان الله مختاری شهردار،ابراهیم غنچه پورفرماندارسابق،علی اکبر بیگ زاده رئیس اداره تعاون کارورفاه اجتماعی،فرماندهان 6پایگاه مقاومت بسیج کارگری وکارکنان شهرداری جیرفت درمحل نمازخانه شهرداری برگزارشد.
ودرپایانبه مناسبت هفته بسیج کارگری از14نفرازاعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج شهدای شهرداری جیرفت بااهدای لوح تجلیل بعمل آمد.


منبع این مقاله : :شهرداری جیرفت
آدرس این مطلب : http://www.jiroft.ir/373//خبري های شهری/همایش-تجلیل-از-کارگران-بسیجی-پایگاه-مقاومت-شهدای-شهرداری-جیرفت/