تاریخ : پنجشنبه، 16 شهريور ماه، 1391
موضوع : خبري های شهری

خطاب به همه دلسوزان جیرفت عزیز

 کار با این شورای متحد ، مقتدر و نوکری مردم شریف جیرفت از کرسی وزارت راه و شهرسازی برایم با ارزشتر است .

لذا مادام که مرا به نوکری خود قبول داشته باشید، برای خدمت کردن از هیچ تلاش و کوششی دریغ نمی ورزم .

من که در میدان جنگ نمره قبولی نگرفتم تا در گلزار شهدا بخوابم ، باشد که با نوکری خود از شما مردم شریف و نجیب جیرفت کهن نمره قبولی بگیرم

 

ارادتمند شما شهروندان قدرشناس

امان اله مختاری

شهردار جیرفت


منبع این مقاله : :شهرداری جیرفت
آدرس این مطلب : http://www.jiroft.ir/19//خبري های شهری/خطاب-به-همه-دلسوزان-جیرفت-عزیز/