تاریخ : دوشنبه، 9 دي ماه، 1392
موضوع : خبرهای تصویری

نامگذاری خیابان جنب امورمالیاتی به نام ولی عصر(عج) وکوچه بصیریان به نام( ثاراله)

امان اله مختاری اظهارداشت:خیابان جنب اداره امورمالیاتی بااعتبار 300میلیون تومان تعریض وآسفالت شده است.وی طول این خیابان را550متروعرض آن را20مترخواند وافزود:آسفالت این خیابان تاثیر بسیار زیادی درسهولت رفت وآمدمردم وکاهش ترافیک مرکزشهر دارد.

مختاری بااشاره به اینکه کوچه معروف به بصیریان جیرفت نیز به خیابان 18متری تبدیل شد،تصریح کرد:عرض این کوچه که بیش ازاین شش متربود ازدوطرف نیز شش مترتعریض شدو هم اکنون به خیابان 18متری تبدیل شده است.

وی ابراز داشت:شهرداری وشورای اسلامی شهرجیرفت ازعموم مالکان این دوخیابان تقاضا دارد تاهرچه سریع ترنسبت به ساخت سازاملاک خود اقدام کنندتا ازاین طریق درراستای ایجاد اشتغال نیز گام بردارند.

شهردار جیرفت گفت:عملیات زیرسازی کنارگذرحدفاصل میدان سبزواران تاانتهای بلوارامام رضا(ع)وکنارگذرحدفاصل میدان شهدای سرجازتادانشگاه آزادهر کدام به طول سه کیلومتروعرض20متربه اتمام رسیده است.

به گزارش فارس،ازشورای نامگذاری شهرستان جیرفت تقاضا می شود به احترام امام زمان (عج)خیابان جنب اداره امورمالیاتی به عنوان خیابان ولی عصر(عج)وخیابان بصیریان به پاس رشادت ها ودلاورمردی های رزمندگان دفاع مقدس به ویژه فرماندهان ارشد لشکر41ثاراله که اهل این خطه شهید پروربودند به عنوان خیابان ثاراله (عج)نامگذاری شوند.


منبع این مقاله : :شهرداری جیرفت
آدرس این مطلب : http://www.jiroft.ir/189//خبري های شهری/نامگذاری-خیابان-جنب-امورمالیاتی-به-نام-ولی-عصر(عج)-وکوچه-بصیریان-به-نام(-ثاراله)/