تاریخ : شنبه، 25 آبان ماه، 1392
موضوع : خبري های شهری

برگزاری همایش پیاده روی ویژه کاکنان شهرداری

بنا به گزارش روابط عمومی شهرداری جیرفت ، همایش پیاده روی ویژه سلامت پرسنل شهرداری امروز مورخ 92/08/25 ساعت 15/30  از جلوی ساختمان اداری برگزار  میگردد که شهرداری در راستای سلامت پرسنل از برنامه های ورزشی شامل کوهنوردی ، شنا ، پیاده روی ، کلاسهای ورزشی بصورت هفتگی در  دستور کار دارد.

 

 

 

 

 

 


منبع این مقاله : :شهرداری جیرفت
آدرس این مطلب : http://www.jiroft.ir/156//خبري های شهری/برگزاری-همایش-پیاده-روی-ویژه-کاکنان-شهرداری/