تاریخ : جمعه، 24 آبان ماه، 1392
موضوع : خبري های شهری

تصاویری از مراسم عزاداری عاشورای حسینی در جیرفت

مراسم عاشورای حسینی در جیرفت

مراسم عاشورای حسینی در جیرفت

مراسم عاشورای حسینی در جیرفت


منبع این مقاله : :شهرداری جیرفت
آدرس این مطلب : http://www.jiroft.ir/155//خبري های شهری/تصاویری-از-مراسم-عزاداری-عاشورای-حسینی-در-جیرفت/