تاریخ : دوشنبه، 13 آبان ماه، 1392
موضوع : خبري های شهری

مهندس امان اله مختاری شهردار جیرفت شد.

درتاریخ 8/8/1392طی حکمی ازسوی استانداراستان کرمان جناب آقای نجار ، مهندس امان اله مختاری برای دور دوم بعنوان شهردارجیرفت منصوب گردید که متن حکم فوق به شرح ذیل می باشد:


منبع این مقاله : :شهرداری جیرفت
آدرس این مطلب : http://www.jiroft.ir/152//خبري های شهری/مهندس-امان-اله-مختاری-شهردار-جیرفت-شد./