تاریخ : سه شنبه، 16 مهر ماه، 1392
موضوع : خبري های شهری

جیرفت مقام نخست تولید آبزیان جنوب کرمان را دارد

مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان جیرفت گفت: این شهرستان با 95 واحد پرورش ماهیان گرمابی و سردآبی مقام نخست تولید آبزیان را در جنوب کرمان به خود اختصاص داده است.
خبرگزاری فارس: جیرفت مقام نخست تولید آبزیان جنوب کرمان را دارد

محمدعلی سیفی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در جیرفت اظهار کرد: این شهرستان به دلیل تنوع شرایط آب و هوایی و مناطق سردسیری و گرمسیری یکی از مستعدترین مناطق پرورش ماهیان گرمابی و سردآبی است.

وی افزود: وجود چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق، قنوات پرآب، استخرهای ذخیره آب کشاورزی، سدهای خاکی و بتنی و همچنین سد عظیم جیرفت سبب شده است که این شهرستان با 95 واحد پرورش ماهیان گرمابی و سردآبی و تولید یک‌هزار و 45 تن ماهی در سال 91، مقام نخست تولید را در جنوب کرمان به خود اختصاص دهد.

مدیر اداره جهاد کشاورزی جیرفت خاطرنشان کرد: این میزان تولید نسبت به سال قبل آن بیش از هفت درصد افزایش داشته است و پیش‌بینی می‌شود که تولیدات سال جاری نیز به یک‌هزار و 245 تن برسد که بیش از 19 درصد افزایش تولید دارد.


منبع این مقاله : :شهرداری جیرفت
آدرس این مطلب : http://www.jiroft.ir/143//خبري های شهری/جیرفت-مقام-نخست-تولید-آبزیان-جنوب-کرمان-را-دارد/