تاریخ : دوشنبه، 25 شهريور ماه، 1392
موضوع : شهیدان شهر جیرفت

شهید علی برزگر

نام شهید : علی برزگر

نام پدر : احمد

تاریخ شهادت :1365/10/65


منبع این مقاله : :شهرداری جیرفت
آدرس این مطلب : http://www.jiroft.ir/132//شهیدان/شهید-علی-برزگر/