تاریخ : دوشنبه، 25 شهريور ماه، 1392
موضوع : شهیدان شهر جیرفت

شهید ایرج سالاری

نام شهید :ایرج سالاری

نام پدر : کوچکعلی

تاریخ تولد : 1352

تاریخ شهادت  : 1365/10/19

 


منبع این مقاله : :شهرداری جیرفت
آدرس این مطلب : http://www.jiroft.ir/131//شهیدان/شهید-ایرج-سالاری/