تاریخ : دوشنبه، 25 شهريور ماه، 1392
موضوع : شهیدان شهر جیرفت

شهید مجید ساردویی

نام شهید : مجید ساردویی

نام پدر : حسین

تاریخ شهادت : 1365/10/19

 

 


منبع این مقاله : :شهرداری جیرفت
آدرس این مطلب : http://www.jiroft.ir/130//شهیدان/شهید-مجید-ساردویی/