تاریخ : شنبه، 23 شهريور ماه، 1392
موضوع : شهیدان شهر جیرفت

شهید علی دهدشتی مرغکی

نام شهید : علی دهدشتی مرغکی

نام پدر : رمضان

تاریخ تولد : 1348

تاریخ شهادت : 1365/10/19

 


منبع این مقاله : :شهرداری جیرفت
آدرس این مطلب : http://www.jiroft.ir/126//شهیدان/شهید-علی-دهدشتی-مرغکی/