تاریخ : چهارشنبه، 6 شهريور ماه، 1392
موضوع : شهیدان شهر جیرفت

شهید هوشنگ واحدی

نام شهید : هوشنگ واحدی

نام پدر : قدرت

تاریخ شهادت : 1365/10/19

 

 

 خاطرات

خاطره اول:
قبل از عملیات بدر و خیبر بود. من و شهید واحدی هر دو نفرمان به عنوان بسیجی وارد جبهه های حق علیه باطل شدیم. زمان رسیدن خدمت مقدس سربازی، هر دو مشمول سپاه شدیم. شهید واحدی و اینجانب که به عنوان دو نفر سرباز در جبهه های نبرد حق علیه باطل بودیم بخش نامه ای از طرف سپاه صادر شده بود که دو برادر در جبهه مشغول به خدمت باشند، می توانند یکی از آنها داوطلبانه به پشت جبهه منتقل و در شهر خود بقیه خدمت سربازی را انجام دهد. از طرفی که من می دانستم شهید واحدی به شهر خود نمی رود و اصرار پدر و مادرمان هم بر این بود که هوشنگ را به شهر خود بفرستیم ولی ایشان قبول دار نشد. مدتی گذشت و عملیات بدر و خیبر تمام شدند. شهید واحدی در منطقه خرمشهر بود و من در جزیره مجنون. یک روز که من خودم را به جای شهید واحدی معرفی کردم تا کارهایش را انجام دهم و او را به پشت جبهه برسانم ولی متوجه نبودم که شهید واحدی را تمام پاسداران، بسیجیان و همگی او را می شناختند. چون به مدت چند سال در جبهه بوده است. زمانی که نامه ام را دادم گفتند شما برادر هوشنگ واحدی هستید. برادر واحدی مدت چند روز است که از نامه دوبرادری استفاده کرده و تسویه حساب شما را گرفته است. شما باید به اهواز بروید و از اهواز نامه خود را برای شهرستان خود بگیرید تا بقیه خدمتتان را در شهرستان خود انجام دهید. ایشان همیشه در این کارها از من جلوتر بود. من می خواستم ایشان را بفرستم، غافل از اینکه ایشان مرا تسویه حساب کرده بود. من هم مدتی سرگردان بودم که ناچار شدم بعد از مدتی به شهرستان خود برگردم. و ایشان ماند تا زمان عملیات کربلای5 به درجه رفیع شهادت نائل شد.
 
خاطره دوم:
بعد از عملیات بدر بود که نیروها برای استراحت به پشت جبهه منتقل شده بودند. من راننده تانکر آبرسانی به منطقه بودم. از فرمانده گردان اجازه گرفتم به سراغ برادرم که در منطقه دیگری بود بروم. زمانی که سراغ او رفتم، همه گفتند که چند ساعتی است که ار او خبر ندارند. اطراف خاکریز رفتم، دیدم روی چفیه ای که داشت، نشسته بود و در حال گریه و دعا بود. بعد از احوال پرس گفت: «ما 22 نفر بودیم که حالا حدود 8 الی 9 نفر هستیم و دیگر دسته های گردان هم به همین صورت هستند.» با یکدیگر پیش فرمانده آنها رفتیم تا از او اجازه بگیریم که برادرم را با خود به جزیره مجنون ببرم. زمانی که وارد جزیره مجنون شدیم، اطراف ما شروع به شلیک موشک شده بود که ما در بین ماشین هایی که حامل پل شناور بودند، گیر افتادیم. آنجا بودکه اینجانب از رفتنم پشیمان شدم زیرا که شهید واحدی با گلوله هایی که اطراف ما می آمد، دچار شیمیایی شدیدی شد. شب را با هم به جزیره مجنون رفتیم. فردای آن روز ایشان را به بیمارستان بردند زیرا شیمیایی به ایشان آسیب رسانده بود و از گلوی ایشان خون می ریخت.
ایشان به بیمارستان نمی رفت. ما او را به اصرار به بیمارستان بردیم. یک روز در بیمارستان ماند و روز بعد به صورت پنهانی به گردان خود برگشت. روز بسیار سختی برای من بود.
روحش شاد و یادش گرامی باد.(راوی: برادر شهید)
منبع این مقاله : :شهرداری جیرفت
آدرس این مطلب : http://www.jiroft.ir/118//شهیدان/شهید-هوشنگ-واحدی/