تاریخ : چهارشنبه، 6 شهريور ماه، 1392
موضوع : شهیدان شهر جیرفت

شهید یعقوب لری جعفر آبادی

نام شهید : یعقوب لری جعفر آبادی

نام پدر : مراد

تاریخ تولد :1348

تاریخ شهادت : 1365/10/24

 

 


منبع این مقاله : :شهرداری جیرفت
آدرس این مطلب : http://www.jiroft.ir/117//شهیدان/شهید-یعقوب-لری-جعفر-آبادی/