تاریخ : سه شنبه، 5 شهريور ماه، 1392
موضوع : شهیدان شهر جیرفت

شهید ابراهیم ملایی

نام شهید : ابراهیم ملایی

نام پدر : سبزعلی

سبزعلی : 1346

تاریخ شهادت : 1365/10/24

 

 


منبع این مقاله : :شهرداری جیرفت
آدرس این مطلب : http://www.jiroft.ir/115//شهیدان/شهید-ابراهیم-ملایی/