خوش آمدید

طرح بهسازی و زیبا سازی میدان معلم

با پیگیری مهندس حسین زاده شهردار طرح بهسازی و زیبا سازی میدان معلم توسط نیروهای شهرداری جیرفت در حال انجام میباشد
کپی
لینک اشتراک گذاری

  • 2104
  • 0