خوش آمدید

زیر سازی حاشیه رودخانه ملنتی جهت توسعه معابر و رفاه عمومی شهروندان جیرفتی

زیر سازی حاشیه رودخانه ملنتی جهت توسعه معابر و رفاه عمومی شهروندان جیرفتی


به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر جیرفت:

به منظور توسعه و زیر سازی معابر شهری ورفاه عمومی شهروندان جیرفتی ، زیر سازی حاشیه ملنتی در حال انجام می باشد.کپی
لینک اشتراک گذاری

  • 315
  • 0