خوش آمدید

تمامی شهرک ها آسفالت خواهد شد

کوچه های شهرک شهید بهشتی در حال زیرسازی و قیر پاشی هستند. و ان شالله به زودی تمامی کوچه های این شهرک آسفالت خواهد شد.


از همشهریان عزیز و نجیب شهر بزرگ جیرفت تقاضامندیم صبور باشید.

ان شالله در تمامی نقاط شهر  این روند ادامه پیدا خواهد کرد.کپی
لینک اشتراک گذاری

  • 37
  • 0