خوش آمدید

تلاش شبانه نیروهای شهرداری جیرفت

تلاش شبانه نیروهای خدوم شهرداری در پی ساخت سرعتکاه در چهارراه شهید رئیسی {بیمارستان}

با حضور شهردار شهر جیرفت
کپی
لینک اشتراک گذاری

  • 22
  • 0