خوش آمدید

بزرگترين پيست موتور كراس استان در جيرفت در حال احداث مي باشد

بنا به گزارش روابط عمومي شهرداري جيرفت در گفتگو با جناب آقاي مهندس مختاري شهردار جيرفت اظهار داشتند در حال حاضر بزرگترين پيست موتور كراس استان با ابعاد 200*100 بصورت پرش با بيش از 12 مانع طبيعي و غير طبيعي ودو رديف موجي كه در اطراف اين پيست يك پيست اتومبيل راني و موتور هاي مسابقه اي ساخته مي شود كه در طرح توسعه آينده اين مجموعه پيست ماشين سواري استادوم و پاركينگ چند هكتاري اجراء خواهد شد ايشان اظهار داشتند اين پيست همراه با استانداردهاي روز زير نظر فدراسيون موتور سواري و اتومبيل راني جمهوري اسلامي ايران و استاد محمد رضا نيك زاده عضو اين فدراسيون در حال انجام مي شود و انشاء اله بزودي اين پيست كه با نام شهداي شهرداري جيرفت نامگذاري گرديده است افتتاح خواهد شد و در راستاي مسابقات كشوري ، استاني و شهرستاني انشاء اله جهاني و اوقات فراغت جوانان گرانقدر جيرفت  و جنوب استان كار خود را شروع خواهد كرد و شهردار جيرفت در راستاني احداث اين مجموعه از فرماندار گرانقدر جيرفت جناب آقاي غنچه پور و تلاشهاي اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر جيرفت و رئئيس هيئت موتور سواري و اومبيل راني جيرفت جناب آقاي نعمت برزگر تشكر بعمل آورد .
کپی
لینک اشتراک گذاری

  • 5385
  • 0