خوش آمدید

برگزاری مسابقات ایروبیک بانوان المپیاد ورزشی جیرفتیان

برگزاری مسابقات ایروبیک بانوان المپیاد ورزشی جیرفتیان


برگزاری مسابقات ایروبیک بانوان المپیاد ورزشی جیرفتیان

مسابقات ایروبیک بانوان شهرستان جیرفت در روز پنجشنبه مورخ 1402/8/25 در باشگاه اکسیژن واقع در هتل ناجی با همکاری باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری و هیأت آمادگی جسمانی برگزار و در پایان نتایج ذیل حاصل شد.

مقام اول: باشگاه اکسیژن تکنیک با مربیگری خانم الهه بیات و خانم صدیقه فاریابی

مقام دوم: هنرستان غیردولتی هنر و صنعت با مربیگری خانم فاطمه بیات و سرپرستی خانم الهه عابدینی

مقام سوم: باشگاه کیوان با مربیگری خانم مینا راینی و خانم غزل خواجهکپی
لینک اشتراک گذاری

  • 25
  • 0