خوش آمدید

ادامه روند پروژه های شن ریزی و زیر سازی ادامه بولوار هلیل

با پیگیری مهندس حسین زاده شهردار  از صبح امروز ادامه روند پروژه های شن ریزی و زیر سازی ادامه بولوار هلیل ؛جدول گزاری از نوع سنگ میدان معلم ؛احداث پارک پیامبر اعظم (ص)و پارک قائم (عج) توسط نیروهای شهرداری جیرفت در حال انجام میباشد.
کپی
لینک اشتراک گذاری

  • 1418
  • 0